Bestemmingsplannen

 Bestemmingsplannen in de Zuidplas: de Uitspraak van de RvS van 10 aug j.l.

LEES MEER op de website van gemeente Zuidplas
LEES MEER  in het Vakblad voor de Bloemisterij
LEES MEER  op de site Rechtspraak

  • Raad van State: Moerkapelle niet op slot, maar wel gedwongen nieuw bestemmingsplan te schrijven.

De Raad van State maakt korte metten met op slot zetten van bestaande glastuinbouwbedrijven in Moerkapelle. De planonderdelen inzake glastuinbouw uit het bestemmingsplan Tweemanspolder en polder Wilde Veenen zijn vernietigd. Dat staat in de uitspraak van de Raad van State. Dit rechtsorgaan klaarde het beroep van LTO Noord Glaskracht, namens de Belangenvereniging Glastuinbouw Rottepolders, gegrond.
Ook droeg de Raad van State gemeente Zuidplas op om voor 1 mei 2011 een nieuw bestemmingsplan vast te stellen. Eentje dat de bestaande bedrijven in het gebied ontwikkelingsperspectief biedt.

Clusteren
De belangenvereniging heeft al een plan klaarliggen om de bestaande bedrijven te clusteren, zolang er nog geen geld is om de bedrijven te saneren en te verplaatsen. In de Wilde Veenen gaat het langs de Herenweg en Molenweg slechts om een handjevol bestaande bedrijven met zo'n 15 hectare glas.
Volgens de Zuidplasplannen moet dit als verspreid liggend glas bestempeld worden. Het beleid voor de Zuidplaspolder is gericht op het concentreren van glas in een aantal bestaande en nieuwe duurzame concentratiegebieden.

Klik voor meer informatie op bijgesloten pdf


  • Waddinxveen - Ter inzage legging van het bestemmingsplan Noord

Waddinxveen - Ter inzage legging van het bestemmingsplan Noord
De verwachting is dat dit medio april 2011 plaats vindt.

Bezoek de website voor meer informatie: GA

 

  • 10 augustus 2009 - Beroepschrift tegen het besluit van Gedeputeerde State van Zuid-Holland betreffende het bestemmingsplan Tweemanspolder en polder Wilde Veenen van gemeente Zevenhuizen-Moerkapelle

LEES VERDER  


 

  • De bestemmingsplannen van Nwkerk van Zuidplas W., R. Waterparel, Restveen zijn vastgelegd.

De bestemmingsplannen van Nieuwerkerk van Zuidplas West, Rode Waterparel en Restveen en Groene Waterparel zijn vastgelegd.
Bezoek hiervoor deze website: www.nieuwerkerkaandenijssel.nl/index.php 
Of deze website: GA


 

  • De bestemmingsplannen van Zevenhuizen-Moerkapelle zijn vastgelegd.

De bestemmingsplannen vanZevenhuizen-Moerkapelle van de bestemmingsplannen Zuidplas West en Noord zijn vastgelegd.
LEES MEER Vastgestelde bestemmingsplannen Zevenhuizen van Zuidplas Noord en West.pdf
Of bezoek hiervoor deze website:  Noord GA
Of bezoek hiervoor deze website:  Zuidplas-west GA 

 


 

 

zuidplas_landschappelijk_plan_voorkant.jpg