LTO Noord Glaskracht pleit voor bescherming van teeltareaal voor glastuinbouw in de Provinciale Structuurvisie Zuid-Holland. Dat is de boodschap die Koos Hoogendoorn op 23 mei tijdens de hoorzitting mee zal geven aan de leden van Provinciale Staten van Zuid-Holland.  

In de nieuwe provinciale structuurvisie “Visie Ruimte en Mobiliteit “ (VRM) en de daarbij behorende verordening, wordt het nieuwe ruimtelijke beleid van de provincie vastgelegd. Op 4 en 18 juni buigt de Statencommissie zich over de voorstellen van Gedeputeerde Staten en op 9 juli besluit Provinciale Staten hierover. 

"De nieuwe provinciale structuurvisie voor Zuid-Holland biedt een ruimere definitie voor glastuinbouw en ook de duurzame tuinbouwgebieden zijn apart bestemd”, aldus Koos Hoogendoorn. “Dat betekent dat bestaande ondernemers in deze gebieden meer ruimte krijgen om, naast het telen van glastuinbouwproducten, ook in te spelen op nieuwe marktontwikkelingen zoals  huisverkoop, kleinverpakkingen realiseren op één centrale locatie,  samengestelde productenpakketten aanbieden etc. Dat vinden we een goede zaak. Maar tegelijkertijd constateren we dat de provincie in het gebied Westland-Oostland ook vestiging van ‘greenport gerelateerde bedrijven’ toe wil staan. Het voor de glastuinbouw beschikbare teeltareaal in dit gebied, komt daarmee onder druk te staan. Bovendien maakt dit herstructurering in de toekomst bovendien veel moeilijker. Daarnaast is er nog ruimte op bedrijventerreinen in de omgeving en liggen veel kantorenlocaties leeg”. LTO Noord Glaskracht pleit er dan ook voor om het duurzame teeltareaal glas in Westland-Oostland met name voor teelt en aanverwante activiteiten te bestemmen en niet voor greenportbedrijven. Voor bestaande aanverwante greenport gerelateerde bedrijven die zich nu  in de glastuinbouwgebieden bevinden, en welke niet verplaatst kunnen worden maar wel uit willen breiden, kan per geval een passend besluit genomen worden. 

Tevens vraagt LTO Noord Glaskracht aan de provincie apart aandacht voor het achterblijven van de glasvezelstructuur in de buitengebieden. Voor een dynamische sector als de glastuinbouw is dit van levensbelang. Het is hoognodig dat hier snel wat aan gebeurd.

Agenda Binnenkort

Geen gebeurtenissen gevonden

Agenda

loader

Het Weer

Weersverwachting
Zoetermeer
Weeronline.nl - Meer weer in Zoetermeerweeronline.nl Altijd jouw weer

Regenradar

Regenradar
Zoetermeer
Regenradar Zoetermeerweeronline.nl Altijd jouw weer